lnwshop logo

โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง

โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง
โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 1โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 2โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 3โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 4โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 5โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 6โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 7โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 8โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 9โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 10โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 11โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 12โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 13โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 14โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 15โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 16โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 17โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 18โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 19โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 20โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 21โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 22โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 23โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 24โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 25โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 26โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 27โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 28โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 29โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 30โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 31โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 32โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 33โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 34โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 35โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 36โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 37โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 38โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 39โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 40โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 41โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 42โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 43โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 44โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 45โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 46โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 47โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 48โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 49โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 50โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 51โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 52โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 53โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 54โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 55โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 56โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 57โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 58โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 59โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 60โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 61โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 62โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 63โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 64โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 65โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 66โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 67โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 68โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 69โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 70โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 71โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 72โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 73โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 74โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 75โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 76โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 77โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 78โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 79โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 80โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 81โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 82โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ศาลพระภูมิ ไม้สักทอง thumbnail 83
หมวดหมู่ 07.ชุดหมู่บูชา หิ้งพระ แท่นพระ
ราคา 0.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 29 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชุด
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
โคตรถูก ผลิตภัณฑ์ไม้สักทอง ของดีเมืองแพร่  โต๊ะหมู่บูชา  หิ้งพระ ศาลพระภูมิ  ไม้สักทอง  
ทางร้านรับออกแบบขนาดตามสั่งและผลิตตามใบสั่งซื้อ ส่งตรงถึงหน้าบ้านทั่วไทย
มีแบบให้เลือกมากมาย หรือ ส่งแบบมาให้ทางร้านผลิตได้ตามใจชอบ
งานยาก งานง่าย รับ ผลิตส่ง ทั่วไทย มาแล้วมากมาย

1. โต๊ะหมู่ไม้สัก หมู่ 7 หน้า 7  ส่ง 3000  ปลีก 3500
    ความหมายคือ มีโต๊ะหมู่บูชาลูก 7ชิ้น+ตัวฐาน ขนาด80x63x35 ซม  หน้ากว้าง 7นิ้วยาว 14 นิ้ว

2. โต๊ะหมู่ไม้สัก หมู่ 9  หน้า 7  ส่ง 4000  ปลีก 4500
    ความหมายคือ มีโต๊ะหมู่บูชาลูก 9ชิ้น+ตัวฐาน ขนาด120x60x40 ซม  หน้ากว้าง 7นิ้วยาว 14 นิ้ว

3. โต๊ะหมู่ไม้สัก หมู่ 9 หน้า 9  ส่ง 5000  ปลีก 5500
    ความหมายคือ มีโต๊ะหมู่บูชาลูก 9ชิ้น+ตัวฐาน ขนาด150x80x40 ซม  หน้ากว้าง 9นิ้วยาว 18 นิ้ว

หมายเหตุ โต๊ะหมู่บูชาไม้สักมีหลากหลายขนาด เราเสนอเฉพาะรุ่นยอดฮิตเท่านั้น รุ่นอื่นๆที่ท่านต้องการ ยิ่งขนาดเล็กยิ่งถูก
ยิ่งขนาดใหญ่ราคาก็เพิ่มตามปริมาณไม้ที่ใช้  สามารถสั่งผลิตได้ตามออเดอร์ ราคาโรงงานโคตรถูกแน่นอน

  หมู่ หน้า ขนาดฐาน
(ยาวx ลึกx สูง) ซม
ขนาดตัวลูก
 (นิ้ว)
จำนวนตัวลูก
ชุดหมู่บูชา  หมู่5  หน้า5   60x50x25  กว้าง5"xยาว10" 5
ชุดหมู่บูชา  หมู่7 หน้า5   60x50x25  กว้าง5"xยาว10" 7
ชุดหมู่บูชา  หมู่5  หน้า7 80x60x35  กว้าง7"xยาว14" 5
ชุดหมู่บูชา  หมู่7  หน้า7 80x60x35  กว้าง7"xยาว14" 7
ชุดหมู่บูชา  หมู่9  หน้า7 120x60x40  กว้าง7"xยาว14" 9
ชุดหมู่บูชา  หมู่9  หน้า7 120x60x40  กว้าง7"xยาว14" 9
ชุดหมู่บูชา  หมู่7  หน้า9 100x90x40  กว้าง9"xยาว18" 7
ชุดหมู่บูชา  หมู่9  หน้า9 150x80x40  กว้าง9"xยาว18" 9
ชุดหมู่บูชา  หมู่9  หน้า10 165x100x50  กว้าง10"xยาว20" 9
ชุดหมู่บูชา  หมู่9  หน้า12 200x110x50 กว้าง12"xยาว24" 9
ชุดหมู่บูชา  หมู่12  หน้า12 200x150x50  กว้าง12"xยาว24" 12
ชุดหมู่บูชา  หมู่13  หน้า9 200x90x40  กว้าง9"xยาว18" 13

โต๊ะหมู่ที่รับผลิต
Embarassedชุดหมู่บูชา หมู่ 5 หน้า 5         Embarassedชุดหมู่บูชา หมู่ 5 หน้า 7

Embarassedชุดหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 7         Embarassedชุดหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 9

Embarassedชุดหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 7         Embarassedชุดหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8

Embarassedชุดหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 9         Embarassedชุดหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10

Embarassedชุดหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 12        Embarassedชุดหมู่บูชา หมู่13 หน้า 9

Embarassedชุดหมู่บูชา หมู่ 12 หน้า 12      Embarassedชุดหมู่บูชา หมู่ 15 หน้า 10  
 และรุ่น อื่นๆ ตามความต้องการชองลูกค้า

    ·         ผลิตเอง จำหน่ายเอง ราคาจากโรงงานตัดราคาหน้าร้านออกไป โคตรถูกที่สุด
    ·         ต้นตระกูลเราคือช่างไม้ฝีมือ ช่างผุ้ชำนาญการด้านไม้ ประสบการณ์ช่างไม้ ยาวนานกว่า 40 ปี
    ·         ไม่มีหน้าร้านเพราะเป็นโรงงานผลิตและขายส่งให้ตามร้านค้าต่างๆ
    ·         ใช้ไม้สักทองที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม้ อป.  ชำระภาษีเรียบร้อย
    ·         ไม่ต้องดันด้นตามหาโรงงานแหล่งผลิต เราบริการบนหน้าเวบ
    ·         Make to order ผลิตเฟอร์นิเจอร์สินค้าตามคำสั่งซื้อของลุกค้า ได้ทุกรายการ
    ·         มั่นใจราคาส่งถูกกว่าหน้าร้านแน่นอน
              บริการจัดส่งถึงหน้าบ้านลูกค้า ทุกทิศทั่วไทย
การขนส่ง
ใช้บริการขนส่งเอกชนต่างๆ แล้วแต่พื้นที่อยู่ลูกค้า บริการจัดส่งทั่วไทยถึงหน้าบ้านคุณ
ภาคเหนือ ใช้บริการขนส่งรถไม้ หรือ นิ่มสี่เส็ง หรือ รถเมล์เขียว แล้วแต่สะดวก

ภาคกลาง  มีรถขนส่งตลอด ใช้บริการขนส่งรถไม้ หรือ นิ่มสี่เส็ง หรือ รถไฟ แล้วแต่สะดวก
ภาคอิสาน  ใช้บริการขนส่งรถไม้ หรือ นิ่มเอกเพรส หรือ รถไฟ หรือ NTC แล้วแต่สะดวก
ภาคใต้ ใช้การขนส่งด้วยรถไฟจะประหยัดสุด หรือ นิ่มเอกเพรส หรือ เหมาลำ ใช้รถขนส่งไม้สายใต้

สนใจติดต่อสอบถาม

0866542161 , 0649691622                    www.facebook.com/kodtuk
  0966982563                                     luxulary@gmail.com

เพิ่มเพื่อน Line1 kodtuk888    เพิ่มเพื่อน Line2  luxulary
เพิ่มเพื่อน Line3 kodtuk999
 

 หมู่ 7 หน้า5

-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่7หน้า5 ขาสิงห์ สีสักทอง แกะสลัก ลงเงามัน
-ตัวฐานขนาด 80x63x35ซม. 

หมู่ 7 หน้า7

-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่7หน้า7 ขาสิงห์ สีสักทอง ลงเงามัน
-ตัวฐานขนาด 80x63x35ซม. 

หมู่ 7 หน้า7 สีโอ็คด้าน                                       หมู่ 7 หน้า7 สีสักแกะสลักลงดำ

-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่7หน้า7 ขาสิงห์ สีโอ็คเข้มแกะสลักลงทอง
-ตัวฐานขนาด 80x63x35ซม. 

หมู่ 7 หน้า8

-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่7หน้า8 ขาสิงห์ สีโอ็คอ่อน คาดเอวทอง
-ตัวฐานขนาด 90x75x25ซม. 

หมู่ 7 หน้า9
-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่7หน้า9 ลายเรียบสีสักทองลงเงามัน ขนาด 100x90x40 cm 
ลูกค้าสั่งเพื่อทำบุญถวายมอบให้วัด สินค้าเสร็จพร้อมส่งให้ท่านเจ้าอาวาส ใน กทม แล้วค่ะ

-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่7หน้า9 สีโอ็ค แกะสลักลงทอง ขนาด100x90x40 ซม
-ตัวกราบและคุกเข่าหน้า ชุดหน้า9 สีโอ็ค แกะสลักลงทอง
ผลิตเป็นชุดเซท ดูสวยงานไปอีกแบบ สามารถแยกชิ้นได้ จะสั่งเฉพาะโต๊ะหมู่ หรือ ตัวกราบแยกก็ได้
สินค้าเสร็จพร้อมส่งให้ลูกค้า กทม ดอนเมือง ค่ะ

-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่7หน้า9 สีสักทองแกะสลักลงทอง
-ตัวฐานสูงพิเศษขนาด 100x90x90ซม.
สินค้าเสร็จพร้อมส่งให้ลูกค้า จ.ประจวบ... แล้วค่ะ

 

งานสั่งพิเศษหมู่7หน้า9  ขนาดฐานพิเศษ 120x80x80xซม  จัดส่งลูกค้าขึ้นบ้านใหม่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

ลูกค้าชาวจีนสั่งผลิตชุดโต๊ะหมู่บูชาขนาดพิเศษ เพื่อบุกทำตลาดโต๊ะหมู่บูชาในคอนโดซึ่งประชากรส่วนมากพักอาศัยอยู่ที่นั้น 
-โต๊ะหมู่ 7 หน้า9 ขนาดฐานพิเศษ 100x90x90 ซม สีโอ็คแกะสลักลงทอง

ลูกค้าสั่งผลิตและส่งรอบ2 หลังจากประทับใจในชุดแรกเป็นสีสักทอง
รอบ2สั่งเป็นสีโอ็คอ่อนแกะสลักลงทอง
-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่7หน้า9 สีโอ็คอ่อนแกะสลักลงทอง
-ตัวฐานสูงพิเศษขนาด 100x90x90ซม. 2ชุด
-
ชุดตัวกราบพร้อมรองเข่า 2ชุด
สินค้าเสร็จพร้อมส่งให้ลูกค้า จ.ประจวบ... รอบ2  2ชุด แล้วค่ะ

หมู่ 9 หน้า7

ลูกค้าแดนใต้อยากได้ชุดโต๊ะหมู่ขนาดสูง90ซม ทางเราก็สามารถผลิตให้ได้ตามสั่งค่ะ

-ชุดโต๊ะหมู่บูชา หมู่9 หน้า7 ลายเรียบสีโอ็ค ด้าน
-ฐานพิเศษ 120x90x90ซม

สินค้าผลิตเสร็จจัดส่งให้ลูกค้า ภูเก็ต รอรับสินค้าได้ค่ะ

 

-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่9หน้า7 แบบขาสิงห์เรียบ สีขาว 
-ตัวฐานขนาด 120x60x40ซม.  สินค้าสั่งผลิตให้ลูกค้า กทม คะ

-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่9หน้า7 แบบขาสิงห์เรียบ สีโอ๊คอ่อน 
-ตัวฐานขนาด 120x60x40ซม.  สินค้าสั่งผลิตให้ลูกค้า กทม คะ

หมู่ 9 หน้า8

ลูกค้าต้องการชุดโต๊ะหมู่บูชาจึงได้ติดต่อพูดคุยรูปแบบที่ต้องการแล้วให้ทางร้านผลิตและจัดส่งให้
1.ชุดโต๊ะหมู่9หน้า8 แบบ สีโอ๊ค เรียบ ขนาดฐาน 130×70×30 ซม
2.ฐานวางอาหารผลไม้ขนาด 70×40×20 ซม    สินค้าจัดส่งให้ลูกค้า สมุทรปราการ แล้วนะคะ🙏ชุดหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8 ขนาด 140x80x40 🙏 ไม้สักแท้ทำสีโอ้ค จัดส่ง กทม   คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

 หมู่ 9 หน้า9

หมู่ 9 หน้า9 สีสักทองเงาด้าน 

-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่9หน้า9  สีสักทอง กึ่งเงากึ่งด้านขนาด150x90x40 ซม 
-ตัวกราบหน้า 9 แบบไม่หุ้มเบาะ


-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่9หน้า9  สีสักทองเงา ขนาด150x90x40 ซม 
-ตัวฐานถวายอาหาร ขนาด120x60x40

-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่9หน้า9 สีขาว ลงเงามัน ขนาด150x90x40 ซม  สินค้าจัดส่งให้ลูกค้า กทม คะ

-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่9หน้า9 สีธรรมชาติ ไม้สักเก่า ลงเงามัน ขนาด150x90x40 ซม สินค้าจัดส่งให้ลูกค้า กทม คะ

-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่9หน้า9 สีสักทอง ลงเงามัน ขนาด150x80x40 ซม   สินค้าจัดส่งให้ลูกค้า กทม

งานสั่งพิเศษหมู่9หน้า9  ขนาดฐานพิเศษ 153x107x40xซม  จัดส่งลูกค้าขึ้นบ้านใหม่  กทม

ลูกค้าขอเพิ่มฐานให้กว้างขึ้นเพื่อจะได้วางกระถางธูปเทียน ถวายอาหารได้

-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่9หน้า9 แบบขาสิงห์เรียบ สีโอ๊ค คาดเอวทอง

งานสั่งพิเศษ เพิ่มความสูงตามความต้องการของลูกค้า จาก40 cm เป็น 80 cm.

งานสั่งพิเศษ เพิ่มความกว้างฐานตามความต้องการของลูกค้า จาก150x80x40 เป็น 150x90x40 cm

หมู่ 9 หน้า9 สีโอ็คอ่อน แกะสลักลงทอง

หมู่ 9 หน้า9 สีสักทอง แกะสลักลงทอง เงาด้าน                หมู่ 9 หน้า9 สีสักทองเงามัน แกะสลักลงทอง

 

-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่9หน้า9 ไม่ลงสี แต่ลงเคลือบเงาด้วยแล็คเกอร์
-ฐานพิเศษขนาด 150x80x20ซม.
-ตัวกราบ ไม่ลงสี เบาะขาว

งานสั่งพิเศษ หมู่9 หน้า9 เพิ่มความกว้างฐานตามความต้องการของลูกค้า จาก150x80x40 เป็น 153x89x60 cm และ ลูกค้าเลือกใช้ไม้เก่าในการผลิต


ชุดหมู่หมู่บูชา หมู่9 หน้า9 สีสัก แกะสลัก ลงทอง 👉ขนาดฐานสั่งทำพิเศษ 150 x 60 x 90 ซม จัดส่ง กทม

ชุดโต๊ะหมู่9หน้า9 แบบ สีธรรมชาติแกะสลักลงเงามัน ขนาดฐานใหญ่พิเศษ 180×130×70 ซม    สินค้าจัดส่งให้ลูกค้า กทมลูกค้าต้องการชุดโต๊ะหมู่บูชาจึงได้ติดต่อพูดคุยรูปแบบที่ต้องการแล้วให้ทางร้านผลิตและจัดส่งให้
1.ชุดโต๊ะหมู่9หน้า9 แบบ สีโอ๊คแกะสลักลงทอง ขนาด 150×80×40 ซม
2.แท่นลิ้นชัก ขนาด 50×60×60ซม
3.ชุดกราบ+คุกเข่า   สินค้าจัดส่งให้ลูกค้า กทม นะคะ


-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่9หน้า9 สีโอ็ค แกะสลักลงทอง ขนาด150x80x40 ซม
-ตัวฐานใหญ่พิเศษขนาด 189x99x59.5 ซม.
ลูกค้าถือเคล็ดตัวเลขต้องผลิตให้ได้ตามขนาดแบบพอดีและเพิ่มเติมแกะสลักพิเศษทั้ง4ด้าน และเพิ่มดอกให้ดูสวยงาม
ชุดนี้ดูสวยงามอลังการงานสร้างมากๆ กว่าจะเสร็จสมบูรณ์แก้ไขงานไป3รอบตามความต้องการที่เพิ่มเติมของลูกค้า แม่ค้าไม่หวั่นขอแค่ลูกค้าพึ่งพอใจ 
สินค้าเสร็จพร้อมส่งให้ลูกค้า กทม แล้วค่ะ

สินค้าสั่่งผลิต ชุดพิเศษ จัดส่งไปต่างประเทศ ให้ผู้บริหารสายการบิน
-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่9หน้า9 สีโอ็คอ่อนแกะสลักลงทอง
-หน้าปกหนาพิเศษ 1 นิ้ว
-ฐานพิเศษขนาด 180x100x60ซม.

 

ชุดโต๊ะหมู่บูชาชุดใหญ่ขนาดต่างๆ ลูกค้าได้สั่งให้ทางร้านผลิต สินค้าจัดส่งให้ลูกค้าจ.อยุธยา แล้วนะคะ
1.โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9หน้า9 ขนาด 150x80x40 ซม
2.แท่นโต๊ะหมู่ลิ้นชัก ขนาด 50x80x60 ซม
3.แท่นโต๊ะหมู่ลิ้นชัก ขนาด 85x80x80 ซม
4.ฐานถวายอาหาร ขนาด 150x30x30 ซม
5.ชุดกราบ+คุกเข่า หน้า9 

  
ลูกค้าต้องการชุดโต๊ะหมู่บิวอินขนาดใหญ่ อลังการงานสร้างมากๆ ดูสวยงามเป็นที่สุดเมื่อนำมาจัดเรียงประกอบกัน 
ลูกค้าบอกขนาดตามที่ต้องการมาให้ ทางเราได้ช่วยออกแบบชิ้นงานจนออกมาเป็นที่น่าพอใจ สวยงามมาก
จัดส่งให้ลูกค้า จ.สมุทรปราการ
1.ชุดหมู่9หน้า9 ขนาด 150x80x40  1ชุด
2.ชุดลิ้นชัก 2ชั้น 75x75x40ซม 2ชิ้น
3.ชุดลิ้นชัก 3ชั้น 75x75x90 ซม 2ชิ้น
4.ชุดลิ้นชัก 6ช่อง 150x75x90 ซม   1ชิ้น


-โต๊ะหมู่9หน้า9 สีโอ๊คแกะสลักลงทอง ขนาด 150×80×60ซม
-ตู้ลิ้นชัก3ชั้น ขนาด 50×80×90ซม
-ฐานวางกระถางธูปเทียนของเซ่นไหว่ ขนาด 150×30×40ซม
-ชุดตัวกราบ+คุกเข่า
สินค้าจัดส่งให้ลูกค้า จ.ภูเก็ต แล้วนะคะ
ชุดโต๊ะหมู่บูชา Set E สินค้าจัดส่งให้ลูกค้า จ.ปทุมธานี แล้วนะคะ
1. โต๊ะหม ู่9 หน้า9 ขนาด 150x80x40 ซม
2.ลิ้นชักข้าง2ชั้น ขนาด 44x80x40 ซม
3.ฐานถวายอาหาร 150x30x30 ซม
4.แท่นหมู่ลิ้นชัก 85x80x60 ซม

    

 ชุดหมู่9หน้า9   ลายกราบแบบแกะสลักเต็มตัว 

หมู่ 9 หน้า10

ชุดโต๊ะหมู่บูชาชุดใหญ่สั่งผลิตพิเศษตามใบสั่งซื้อลูกค้าขนาดฐานพิเศษต่างๆ
ชุดโต๊ะหมู่ 9 หน้า10 ขนาดฐานพิเศษ 170x110x50 ซม สีโอ็ค     สินค้าจัดส่งให้ลูกค้า กทม คะ

หมู่ 12 หน้า12
ชุดหมู่บูชา หมู่12 หน้า12 ขนาด 200×150×50 ซม สีสักทอง ด้าน จัดส่งสินค้าจัดส่งให้ลูกค้าใน กทม

หมู่ 15 หน้า10
1.โต๊ะหมู่ 15 หน้า10 ขนาดฐานพิเศษ 270x110x50 ซม สีโอ็ค

 หมู่ 13 หน้า9

ลูกค้ามีความสนใจอยากได้ชุดหมู่บูชา หมู่13 หน้า9 ตามขนาดที่ต้องการ ทางร้านก็รับผลิตให้ได้คะ
1.ชุดหมู่บูชา หมู่13 หน้า9 ขนาด 199×85×40 ซม
2.ตู้ลิ้นชักข้าง 50×80×40 ซม   สินค้าจัดส่งให้ลูกค้า กทม แล้วนะคะชุดหมู่บูชา แบบตู้แท่นพระโมเดริ์น
ลูกค้าสนใจชุดแท่นหมู่บูชา ทางร้านบริการออกแบบให้ฟรีจนเป็นที่พอใจ  จัดไป3ชุดใหญ่

ชุดหมู่11หน้า 10 แท่นตู้โมเดิร์น ขนาด 180x100x75 ซม ผลิตจากไม้สักเก่า ทำสีสักด้าน จัดส่ง จ.นครสวรรค์ 3ชุด
คลิ้กดูภาพเพิ่มเติมบนเพจ


ลูกค้าอยากได้ชุดแท่นหมู่บูชาไม้สักจึงได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียด ต่างๆทางร้านได้ทำการออกแบบตามขนาดพื้นที่และตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ ทางร้านได้ส่งแบบให้ดูและแก้ไขแบบ
จนตกลงสั่งซื้อสินค้ากับทางร้าน ด้วยพื้นที่ที่จำกัดของช่องทางเดิน จึงได้ออกแบบเป็น3ชิ้นแยกประกอบส่ง ทางร้านผลิตเสร็จและจัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้านลูกค้าแล้วขอบคุณที่มอบความไว้วางใจใช้บริการร้านโคตรถูก   
ชุดแท่นหมู่บูชาแบบ3ชิ้น ขนาด 180×80×150ซม     พ่นสีขาวขอบทอง        จัดส่งสินค้าจัดส่งให้ลูกค้า กทม แล้วนะคะ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ลูกค้าสนใจอยากได้แท่นหมู่บูชาตามขนาดใหญ่พิเศษที่ต้องการจึงได้แอดไลน์พูดคุยรายละเอียด ทางร้านได้ทำการออกแบบและใส่สีต่างๆลงไป
จนเป็นที่พอใจคือได้สีทอง ปกสีขาว ทางร้านก็รับผลิตให้ได้คะ ผลงานออกมาสวยงามเป็นที่น่าพอใจคะ
1. ชุดแท่นหมู่บูชา ขนาด 230×100×100 สีทอง ปกขาว  6ช่องลิ้นชักเก็บของและ ลิ้นชักถวายอาหาร   สินค้าจัดส่งให้ลูกค้า กทม แล้วนะคะ

ชุดแท่นหมู่บูชาโมเดริ์น

🌟Luxury White Gold Edge🌟
แท่นหมู่บูชาโมเดริ์น สีขาว ขนาด 180x90x100ซม  มี6ช่องลิ้นชักเก็บใส่ของ  และ ถาดถวายอาหารแบบลิ้นชัก
คลิ้กดูภาพเพิ่มเติมบนเพจ


ชุดแท่นหมู่บูชาโมเดริ์น
🌟Luxury White Gold Edge🌟

แท่นหมู่บูชาโมเดริ์น สีขาว ขนาด 180x90x100ซม  มี6ช่องลิ้นชักเก็บใส่ของพร้อมกุญแจล๊อค  และ ถาดถวายอาหารแบบลิ้นชัก
คลิ้กดูภาพเพิ่มเติมบนเพจ


 ชุดแท่นพระหมู่9  สั่งทำพิเศษ สีขาวขอบทอง ขนาด 179x80x79 ซม  จัดส่งให้ลูกค้า กทม แล้วค่ะ

ชุดแท่นพระหมู่9  สั่งทำพิเศษ สีขาวขอบทอง ขนาด 179x80x79 ซม
จัดส่งให้ลูกค้า กทม แล้วค่ะชุดแท่นพระหมู่9  สั่งทำพิเศษ สีโอ๊คขอบทอง ขนาด 179x80x79 ซม
จัดส่งให้ลูกค้า กทม แล้วค่ะ


ลูกค้ากำลังสร้างห้องพระใหม่ อยากได้ชุดแท่นวางพระ จึงส่งLayout ห้องพระมาให้ ทางร้านก็รับออกแบบเป็นรูป3D ให้ลูกค้าดูก่อนการผลิตจริง
จนลูกค้าชอบแบบและขนาดที่ลงตัวจึงได้ลงมือการผลิต และจัดส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านคะ หลังจากติดตั้งแล้วดูสวยงามลงตัวพอดีกับห้องที่ออกแบบไว้
แท่นหมู่บูชา ขนาด 150×80×80ซม สีสักทอง      สินค้าจัดส่งให้ลูกค้า จ.ชลบุรีแล้วนะคะ
📌แท่นหมู่บูชาโมเดิริ์น แบบฟัก  ขนาด 130×70×100 ซม.  คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

ชุดแท่นพระหมู่4 มีลิ้นชักดึงออกถวายอาหาร สั่งทำพิเศษ สีโอ๊คอ่อน ขนาด 110x60x110 ซม  จัดส่งให้ลูกค้า ชลบุรี แล้วคะ


ชุดแท่นพระหมู่4 มี สั่งทำพิเศษ สีธรรมชาติลงแล็คเกอร์เงามัน  ขนาด 110x60x110 ซม จัดส่งให้ลูกค้า กทม แล้วค่ะ

ชุดโต๊ะแท่นหมู่บูชา ลูกค้าได้สั่งให้ทางร้านผลิตตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ คือมีลิ้นชักถวายอาหารดึงเข้าออก และ มีลิ้นชักไว้เก็บพระเครื่องต่างๆ 
ทางร้านสามารถผลิตให้ได้ตามใบสั่งซื้อได้และผลงานออกมาตามที่ลูกค้าต้องการ  สินค้าจัดส่งให้ลูกค้า กทม แล้วนะคะ

ชุดหมู่แท่นบูชาหมู่ ขนาด 110x60x110 ซม

 ชุดหมู่แท่นบูชาหมู่4  ขนาด 110x60x110 ซม  สีโอ็ค 

งานสั่งพิเศษ ลูกค้าส่งDrawing ตามที่ต้องการมาให้ เป็นแท่นวางพระ ทางเราก็รับผลิต Make to order จัดส่งถึงมือลูกค้า กทม เรียบร้อยแล้ว
สวยงามเป็นที่ถูกอกถูกใจ จนสั่งสินค้าชิ้นต่อไปเพิ่ม  


งานสั่งผลิตตามที่ลูกค้าต้องการ  ทางร้านได้ทำการวาดแบบและแก้ไขงานให้ลูกค้าดูก่อน การผลิตจริง
ตู้แท่นลิ้นชัก 3ชั้น ขนาด 90x100x100   3 ชิ้น  คลิ้กดูภาพเพิ่มเติมบนเพจโต๊ะหมู่บูชาแบบโมเดิร์น

-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่7หน้า9 แบบ Modern Stype สีโอ็คเข้ม  ขนาด100x90x40 ซม
ลูกค้าไม่ชอบชุดโต๊ะหมู่แบบขาสิงห์ เลยสั่งผลิตแบบขาตรงแนวโมเดิร์น ทางเราก็รับผลิตให้ตามความต้องการของลูกค้า
สินค้าเสร็จพร้อมส่งให้ลูกค้า กทม ค่ะ

-ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่7หน้า9 แบบ Modern Stype สีสัก  ขนาด100x90x40 ซม

ชุดโต๊ะหมู่บูชาแบบขาตรง เรียบๆ สีสักทอง ด้าน ขนาดฐานสูงพิเศษ ลูกค้าได้สั่งให้ทางร้านผลิต สินค้าจัดส่งให้ลูกค้า กทม แล้วนะคะ
1.โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 7หน้า9 ขนาด 100x90x80 ซม

ชุดโต๊ะหมู่บูชาแบบโมเดริ์น ขาตรง เรียบๆ ขนาดต่างๆ ลูกค้าได้สั่งให้ทางร้านผลิต สินค้าจัดส่งให้ลูกค้า กทม แล้วนะคะ

1.โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9หน้า9 ขนาด 150x80x40 ซม

ชุดโต๊ะหมู่บูชาแบบโมเดริ์น ขาตรง เรียบๆ ขนาดต่างๆ ลูกค้าได้สั่งให้ทางร้านผลิต สินค้าจัดส่งให้ลูกค้า กทม แล้วนะคะ
1.โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9หน้า9 ขนาด 150x80x40 ซม

2.ชุดลิ้นชักข้าง ขนาด 50x80x40 ซม
3.ฐานถวายอาหาร ขนาด 150x30x30 ซม

ชุดหมู่บูชาแบบ โมเดิ์รน หมู่7 หน้า6 แบบขาตรง สีสักทอง แกะสลักลงทอง

ชุดโต๊ะหมู่บูชาแบบโมเดริ์น ขาตรง เรียบๆสีโอ็คอ่อน คาดเอวทอง ลูกค้าได้สั่งให้ทางร้านผลิต 
1.โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 5หน้า9 ขนาด 100x90x40 ซม

2.ฐานถวายอาหาร ขนาด 180x30x30 ซม   สินค้าจัดส่งให้ลูกค้า กทม แล้วนะคะ

ชุดโต๊ะหมู่บูชาแบบโมเดริ์นปก 6เหลี่ยม สีโอ็คอ่อน  ลูกค้าได้สั่งให้ทางร้านผลิต 
1.โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9หน้า7 ขนาด 120x60x40 ซม มีลิ้นชักด้านหน้า

2.ฐานถวายอาหาร ขนาด 100x30x25 ซม   สินค้าจัดส่งให้ลูกค้า กทม แล้วนะคะ


🎀ชุดหมู่บูชา หมู่7หน้า9 สีสักเก่าโมเดิร์น🎀  Modern Style  เข้ากับบ้านสมัยใหม่ค่ะ^^

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

แบบลิ้นชัก3ชั้น ขนาด 50x50x70 ซม
ฐาน ขนาด120x50x90 ซม

ลูกค้าต้องการแท่นวางพระโต๊ะหมู่ขนาดเล็ก กำหนดขนาดและลิ้นชักที่ต้องการมาให้เราผลิตให้ 

ทางเราก็รับผลิตให้ทุกรูปแบบตามใบสั่งซื้อ สำเร็จออกมาตามรูปจ้า 3 ชุด
-แท่นวางพระมีลิ้นชัก1ชั้น ขนาด 50x50x60 cm สีสักทอง กึ่งเงาด้าน
สินค้าเสร็จจัดส่งให้ลูกค้า ปทุมธานี ถึงหน้าบ้านแล้วค่ะ

หิ้งพระ รูปแบบโมเดิร์น ทางร้านได้ออกแบบและผลิตให้ลูกค้าตามความต้องการ 

ชุดตัวกราบ คุกเข่า สั่งผลิต

ชุดกราบพระ คุกเข่า ขนาด 24" x 24" x 28" (ชุดหมู่บูชา)
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง
งานสั่งผลิตพิเศษ  ตามแบบที่ลูกค้าส่งมา
✔ตัวกราบ ขนาด 100×35×15 ซม. จำนวน 2ชุด
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
✔ตัวกราบ+คุกเข่า ขนาด หน้า9  ไม้สักสีสักแกะสลักลงทอง เบาะสีขาว


✔ตัวกราบ+คุกเข่า ขนาด หน้า9  ไม้สักสีสักแกะสลักลงทอง เบาะสีเหลือง

✔ตัวกราบ+คุกเข่า ขนาด หน้า9  ไม้สักสีโอ๊คแกะสลักลงทอง เบาะสีเหลือง

✔ตัวกราบ+คุกเข่า ขนาด หน้า9  ไม้สักสีสัก แบบเรียบ เบาะสีขาว

✔ตัวกราบ+คุกเข่า ขนาด หน้า9  ไม้สักสีโอ็ค แบบเรียบ เบาะสีเหลือง

✔ตัวกราบ ขนาด หน้า7,9  ไม้สักสีสัก  แบบเรียบ แบบแกะ เบาะสีเหลือง แดง ขาว

รีวิวชุดโต๊ะหมู่สวยๆจากลูกค้าโคตรถูก


ตัวอย่างขั้นตอนการผลิตของเรา

 

 

โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก,ขาย โต๊ะหมู่บูชา ไม้ สัก ทอง,ราคา โต๊ะหมู่บูชา ไม้ สัก ทอง,ราคาไม้สักทอง,การปลูกไม้สักทอง,ไม้สักทอง เฟอร์นิเจอร์,โต๊ะหมู่บูชาหมู่9หน้า9,โต๊ะหมู่บูชาหมู่7หน้า9,โต๊ะหมู่บูชาหมู่7หน้า7,โต๊ะหมู่บูชาหมู่5หน้า5,โต๊ะหมู่บูชาหมู่5หน้า7,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก,ขาย โต๊ะหมู่บูชา ไม้ สัก ทอง,ราคา โต๊ะหมู่บูชา ไม้ สัก ทอง,ราคาไม้สักทอง,การปลูกไม้สักทอง,ไม้สักทอง เฟอร์นิเจอร์,โต๊ะหมู่บูชาหมู่9หน้า9,โต๊ะหมู่บูชาหมู่7หน้า9,โต๊ะหมู่บูชา หมู่7หน้า7,โต๊ะหมู่บูชาหมู่5หน้า5,โต๊ะหมู่บูชาหมู่5หน้า7,

dsfsdผลิตภัณฑ์ไม้สักทอง ของดีเมืองแพร่  โต๊ะหมู่บูชาไม้สักทอง  

1. โต๊ะหมู่ไม้สัก หน้า 7 หมู่ 7 ส่ง 2500  ปลีก 3500
    ความหมายคือ มีโต๊ะหมู่บูชา 7ชิ้นรวมฐาน  หน้ากว้าง 7นิ้ว

2. โต๊ะหมู่ไม้สัก หน้า 7 หมู่ 9 ส่ง 3500  ปลีก 4500
    ความหมายคือ มีโต๊ะหมู่บูชา 9ชิ้นรวมฐาน  หน้ากว้าง 7 นิ้ว

3. โต๊ะหมู่ไม้สัก หน้า 9 หมู่ 9 ส่ง 4500  ปลีก 5500
    ความหมายคือ มีโต๊ะหมู่บูชา 9ชิ้นรวมฐาน  หน้ากว้าง 9 นิ้ว

การขนส่ง ใช้บริการขนส่งเอกชนต่างๆ แล้วแต่พื้นที่อยู่ลูกค้า บริการจัดส่งทั่วไทยถึงหน้าบ้านคุณ

หมายเหตุ โต๊ะหมู่บูชาไม้สักมีหลากหลายขนาด เราเสนอเฉพาะรุ่นยอดฮิตเท่านั้น รุ่นอื่นๆที่ท่านต้องการ ยิ่งขนาดเล็กยิ่งถูก
ยิ่งขนาดใหญ่ราคาก็เพิ่มตามปริมาณไม้ที่ใช้  สามารถสั่งผลิตได้ตามออเดอร์ ราคาโรงงานโคตรถูกแน่นอน

 

    ·         ผลิตเอง จำหน่ายเอง ราคาจากโรงงานตัดราคาหน้าร้านออกไป โคตรถูกที่สุด
    ·         ต้นตระกูลเราคือช่างไม้ฝีมือ ช่างผุ้ชำนาญการด้านไม้ ประสบการณ์ช่างไม้ ยาวนานกว่า 40 ปี
    ·         ไม่มีหน้าร้านเพราะเป็นโรงงานผลิตและขายส่งให้ตามร้านค้าต่างๆ
    ·         ใช้ไม้สักทองที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม้ อป.  ชำระภาษีเรียบร้อย
    ·         ไม่ต้องดันด้นตามหาโรงงานแหล่งผลิต เราบริการบนหน้าเวบ
    ·         Make to order ผลิตเฟอร์นิเจอร์สินค้าตามคำสั่งซื้อของลุกค้า ได้ทุกรายการ
    ·         มั่นใจราคาส่งถูกกว่าหน้าร้านแน่นอน
              บริการจัดส่งถึงหน้าบ้านลูกค้า ทุกทิศทั่วไทย
- See more at: http://saringkarnwood.com/?name=shop&file=product&id=80#sthash.lwVfXaeZ.dpuf
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
เบญจพร ไชยพันธุ์
เบญจพร ไชยพันธุ์
27.130.118.x
15 มี.ค. 2559 00:27 น.
หัวข้อ :ถามชุดโต๊ะหมู่ หน้า7หลัง 9 สูงพิเศษ ขาสิงห์
ไม้สัก สีโอ๊คด้าน เป็นสีสักทอง ได้ไหม
ราคาเท่าไหร่ และกี่วันได้คะ อยู่อ.เมืองสมุทรปราการคะ
อณิรักภ์
อณิรักภ์
223.24.48.x
5 มี.ค. 2559 12:05 น.
หัวข้อ :สอบถามราคาครับ
ชุดโต๊ะหมู่บูชาแบบโมเดริ์นปก6เหลี่ยม สีโอ๊ดอ่อน
1โต๊ะหมู่บูชาหมู่9หน้า7 120*60*40 ซม. มีลิ้นชักด้านหน้า
2ฐานถวายอาหาร 100*30*25 ซม.
ราคาเท่าไรครับ จัดส่ง นนทบุรี มีค่าจัดส่งหรือเปล่า ถ้ามี เท่าไรครับ
ขอบคุณครับ
สมบูรณ์ รอดกร
สมบูรณ์ รอดกร
171.96.184.x
18 ก.พ. 2559 19:02 น.
หัวข้อ :โต๊ะหมู่บูชา ขนาดห้อง กว้าง 178 ซ.ม. สูง 260ซ.ม.
แบบหมู่ -9 ลิ้นชัก - ประตู ตามแบบ
รบกวนแอดไลน์ ID :luxulary เพื่อคุยรายละเอียดค่ะ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
19 ก.พ. 2559 01:19 น.
ประวีณ์นุช
ประวีณ์นุช
125.26.175.x
26 ม.ค. 2559 11:14 น.
หัวข้อ :แท่นหมู่บูชา ขนาด 150×80×80ซม
แท่นหมู่บูชา ขนาด 150×80×80ซม สีสักทอง อยากทราบราคาค่ะ
สมพงษ์
สมพงษ์
171.4.248.x
7 พ.ย. 2558 09:58 น.
หัวข้อ :ร้านอยุ่ไหน ไปเลือกดูที่ร้านได้ไหมครับ
ร้านอยุ่ไหน ไปเลือกดูโต๊ะวางพระที่ร้านได้ไหมครับ
เอ๋
เอ๋
58.8.7.x
29 ต.ค. 2558 16:42 น.
หัวข้อ :ขอทราบราคาแต่ละขนาดของแท่นบูชา
ขอทราบราคาและขนาดของแท่นบูชาขอรูปด้วยนะคะ อยากสั่งทำค่ะ
กานต์
กานต์
203.113.0.x
26 ส.ค. 2558 16:30 น.
หัวข้อ :โต๊ะหมู่ 9 หน้า 7 ไม้สัก
1.ขอทราบราคาโต๊ะหมู่ 9 หน้า 7
2.ถ้าสั่งโต๊ะหมู่ 9 หน้า 7 แต่เปลี่ยนฐานเป็นแบบตู้สูงประมาณ 50 ซม.มีชั้นวางข้างใน 1 ชั้น และด้านหน้าเป็นประตูเปิด/ปิด ราคาจะเพิ่มเป็นเท่าไรครับ
ขอบคุณครับ
จอมคชา
จอมคชา
49.230.82.x
3 ก.ค. 2558 13:11 น.
หัวข้อ :ต้องการทราบราคาส่งโต๊ะหมู่บูชา
ต้องการทราบราคาส่งโต๊ะหมู่บูชา น้ำมัน และกระจังทอง ทุกขนาด ครับ 0614296169
อิทธิฤทธิ์​
อิทธิฤทธิ์​
101.58.204.x
4 ธ.ค. 2557 07:29 น.
หัวข้อ :ขอทราบราคา โต๊ะหมู่​ไม้สัก 9หน้า8
ขอทราบราคา โต๊ะหมู่​ไม้สัก 9หน้า8 แต่ละแบบ
และขนาด ว่าสูงรวมโต๊ะฐานแล้วสูงเท่าไหร่​ครับ
อรทัย
อรทัย
49.230.152.x
9 ต.ค. 2557 23:38 น.
หัวข้อ :โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 7 สีโอ็คด้าน
ราคาเท่าไหร่คะ มีของพร้อมส่งมั้ย
ฺBoonsita Tina
ฺBoonsita Tina
171.5.171.x
16 ก.ย. 2557 10:01 น.
หัวข้อ :lสอบถามราคา โต๊ะหมู่
โต๊ะหมู่ 9 ไม้สักทองด้าน ชุดละเท่าไรคะ รวมค่าส่งมาที่ภูเก็ต

ชำระก่อน 12.00น. จะได้รอบส่งสินค้าของวันนั้นๆ
ชำระหลัง  12.00น. จะได้รอบส่งในวันถัดไปคะ

ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่าน QR Code


ศุภลักษณ์ ตักเตือน

ธ.กรุงเทพ สาขากาดน้ำทองแพร่ ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขากาดน้ำทองแพร่ ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ้กซีแพร่ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาบิ้กซีแพร่ ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 3.9% + 11 THB
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก,ขาย

ราคาสินค้า ยังไม่รวมค่าขนส่ง
มัดจำค่าผลิตสินค้า 50% ชำระอีก50% ที่เหลือเมื่อสินค้าเสร็จก่อนจัดส่งให้ลูกค้า

ระยะเวลาผลิต-จัดส่ง
7-25 วันทำการ ขึ้นอยู่กับจำนวนและคิวการผลิต

การขนส่ง
ใช้บริการขนส่งเอกชนต่างๆ แล้วแต่พื้นที่อยู่ลูกค้า บริการจัดส่งทั่วไทยถึงหน้าบ้านคุณ
ภาคเหนือ ใช้บริการขนส่งรถไม้ หรือ นิ่มสี่เส็ง หรือ รถเมล์เขียว แล้วแต่สะดวก

ภาคกลาง  มีรถขนส่งตลอด ใช้บริการขนส่งรถไม้ หรือ นิ่มสี่เส็ง หรือ รถไฟ แล้วแต่สะดวก
ภาคอิสาน  ใช้บริการขนส่งรถไม้ หรือ นิ่มเอกเพรส หรือ รถไฟ หรือ NTC แล้วแต่สะดวก
ภาคใต้ ใช้การขนส่งด้วยรถไฟจะประหยัดสุด หรือ นิ่มเอกเพรส หรือ เหมาลำ ใช้รถขนส่งไม้สายใต้

โต๊ะหมู่บูชา ไม้ สัก ทอง,ราคา โต๊ะหมู่บูชา ไม้ สัก ทอง,ราคาไม้สักทอง,การปลูกไม้สักทอง,ไม้สักทอง เฟอร์นิเจอร์,โต๊ะหมู่บูชาหมู่9หน้า9,โต๊ะหมู่บูชาหมู่7หน้า9,โต๊ะหมู่บูชา หมู่7หน้า7,โต๊ะหมู่บูชาหมู่5หน้า5,โต๊ะหมู่บูชาหมู่5หน้า7,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชา ,โต๊ะหมู่ ,โต๊ะไหว้พระ ,โต๊ะหมู่ไม้สักทอง ,โต๊ะหมู่5, โต๊ะหมู่7, โต๊ะหมู่9, โต๊ะหมู่12,โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก,ขาย โต๊ะหมู่บูชา ไม้ สัก ทอง,ราคา โต๊ะหมู่บูชา ไม้ สัก ทอง,ราคาไม้สักทอง,การปลูกไม้สักทอง,ไม้สักทอง เฟอร์นิเจอร์,โต๊ะหมู่บูชาหมู่9หน้า9,โต๊ะหมู่บูชาหมู่7หน้า9,โต๊ะหมู่บูชา หมู่7หน้า7,โต๊ะหมู่บูชาหมู่5หน้า5,โต๊ะหมู่บูชาหมู่5หน้า7,

หมวดหมู่สินค้า

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม1,511,733 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด821,951 ครั้ง
เปิดร้าน25 ก.พ. 2557
ร้านค้าอัพเดท24 เม.ย. 2561

ใบจดทะเบียนร้านค้าพาณิชย์

ใบอนุญาตประกอบการโรงค้าไม้

โรงงานโคตรถูก

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก